Om oss

Top

Caring deeply. Changing lives.

Biogen er fokusert på områder der vi kan ha størst innvirkning og gi mest nytte for pasienter over hele verden.

Selskapet

Biogen er et av verdens ledende bioteknologiselskap med fokus på å utvikle behandlingsalternativer for  alvorlige nevrologiske, autoimmune og sjeldne sykdommer.

Biogen Norway

Biogen Norway AS har vokst de siste årene og vi er i 2015 ca. 15 ansatte.

Utmerkelse på jobb

Vi mener at Biogen skal være et sted hvor ansatte er stolte av sin arbeidsplass. Alt vi gjør tar utgangspunkt i våre kjerneverdier som inklusjon, respekt, ansvar og engasjement for vårt formål