Om oss

Top

Caring deeply. Changing lives.

Biogen jobber innenfor områder der vi kan ha størst påvirkning og gjøre mest for pasienter, verden over.

Våre fokusområder

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer i hovedsak på tre områder der vi er ledende.

Selskapet

Biogen er et av verdens ledende bioteknologiselskap med fokus på å utvikle behandlingsalternativer for  alvorlige nevrologiske, autoimmune og sjeldne sykdommer.

Biogen Norway

Biogen Norway AS har i 2017 ca. 15 ansatte.

Biogen som arbeidsgiver

Vi legger mye arbeid i å gjøre Biogen til en arbeidsplass de ansatte er stolte av. Alt vi gjør tar utgangspunkt i våre kjerneverdier som inklusjon, respekt, ansvar og engasjement for vårt formål.