Biogen

Top

Caring deeply.
Changing lives.™

Biogen er et av verdens ledende bioteknologiske selskaper, med fokus på å utvikle terapier for nevrologiske, autoimmune og sjeldne sykdommer.

Nesten fire tiår med visjonær vitenskap

Et av verdens eldste uavhengige bioteknologiselskap ble opprettet da en gruppe vitenskapsmenn kom sammen for å utforske en ny metode for medikamentutvikling.

Mindre miljøpåvirkning

Etter hvert som vi vokser, streber vi samtidig  for å bli mindre. Mindre miljøpåvirkning kan utgjøre en stor forskjell i lokalsamfunnene der vi bor og jobber.

Vår visjon

Vår strategiske tilnærming når det gjelder miljømessig bærekraft fokuserer på vann, energi og materialer.

Materialer og avfall

Vi tar aktive valg for å redusere mengden materialer som vi bruker og avfall som vi produserer.
 

Miljømessige mål

Vi sporer og overvåker kontinuerlige påvirkningen vi har på verden rundt oss.