Selskapet

Caring deeply.
Changing lives.™

Biogen er et av verdens ledende bioteknologiske selskaper, med fokus på å utvikle behandlingsalternativer for nevrologiske, autoimmune og sjeldne sykdommer.

BIOGEN FORWARD

Årsrapport 2016

Våre fokusområder

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer i hovedsak på tre områder der vi er ledende.

Vi måler suksess etter vår innvirkning på pasientene

Følgende spørsmål er avgjørende for oss: Har vi virkelig gjort en forskjell i pasienters liv?

Nesten fire tiår med visjonær vitenskap

Et av verdens eldste uavhengige bioteknologiselskap ble opprettet da en gruppe vitenskapsmenn kom sammen for å utforske en ny metode for medikamentutvikling.

Et globalt nettverk utgjør en forskjell

 

Vår globale produksjons- og forsyningsnettverk skal levere innovative medisiner hvor og når de er nødvendige.