Biogen har i dag en ledende portefølje av medisiner for behandling av multippel sklerose (MS) og den første og eneste godkjente behandlingen for spinal muskulær atrofi (SMA). Biogen er i forkant med forskning av nye medisiner for nevrologisk og nevrodegenerative tilstander. Ved forskning og utvikling i verdensklasse, bruker Biogen ny vitenskap og ledende teknologier til å skape, kommersialisere og produsere transformative terapier for pasienter med få eller ingen behandlingsmuligheter.

I mer enn to tiår har Biogen endret forståelsen og behandlingen av MS. I dag er vår forskning fokusert på å utvikle nye MS-behandlinger med sikte på å reparere skade forårsaket av sykdommen - og i siste instans arbeide for å finne en kur.

Videre bruker vi vår kompetanse for å løse noen av de mest utfordrende og komplekse sykdommene i nevrologi, inkludert Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Utviklingen av nye oppdagelser og innovasjon innen nevrovitenskapen akselererer raskt, og det gir et løfte om store fremskritt for pasientene. Biogen bidrar til endringer innenfor nevrovitenskapen og skaper gjennom dette en dypere forståelse av sykdomsbiologi. Vi arbeider for å utvikle potensielt livsforandrende behandlinger for mennesker som lider av disse sykdommene.

Når vi oppdager ny innsikt i menneskelig biologi, bruker Biogen banebrytende teknologier til å forfølge behandlinger av sjeldne og genetiske lidelser. Vi utforsker helt nye måter å behandle sykdom på ved å fremme RNA-medisiner og genterapi.

Våre fokusområder

Drevet av vitenskap og motivert av å forbedre pasientens liv, er vårt forskning og utviklingsarbeid konsentrert om tre kjerneområder: multippel sklerose (MS), nevrodegenerasjon og sjeldne genetiske sykdommer.

Biotilsvarende

På bakgrunn av vår ekspertise innenfor proteinteknikk, er Biogen også forpliktet til å utvikle biotilsvarende terapier som øker tilgangen til medisiner og reduserer kostnadsbyrden for helsevesenet. Vi tror at vi er egnet til å betjene det økende behovet for høykvalitative, biologiske legemidler med lav kostnad, gjennom våre ledende globale produksjonsfasiliteter og kommersielle struktur.