• Oversikt
  • I Biogen er vi dedikert til å forbedre livet til pasienter som lever med alvorlige sykdommer. Gjennom innovasjon og ledende produksjonskapasitet, utvikler vi nye behandlingsalternativer rettes mot udekkede medisinske behov. Vi har utvidet denne oppgaven til å utvikle biotilsvarende legemidler av avanserte biologiske legemidler.

   Biotilsvarende legemidler er medisiner som tilsvarer biologiske behandlingsalternativer som er tilgjengelige i dag, kalt originale preparater. Nå som noen av disse legemidlene har nådd patentutløp, tillater myndighetene biotilsvarende legemidler (av originale biologiske legemidler), å komme inn i markedet.1, 2

   Innen 2017 forventes kostnaden for biologiske legemidler å utgjøre 20 % av de totale globale utgiftene til medisinsk behandling.3 Biotilsvarende legemidler kan bidra til å redusere de totale forventede utgiftene på disse tiltrengte biologiske behandlingsformene, og dermed øke tilgangen for pasienter.4 Biotilsvarende legemidler tilbyr en ny verdiøkning innenfor det nåværende globale helsesystemet ved å innføre innsparinger som vil bidra til å finansiere pågående medisinsk innovasjon.

   Etter å ha levert komplekse originale biologiske legemidler i over 30 år, er Biogen i dag én av en håndfull selskaper med ledende produksjonskapasitet og vitenskapelig kompetanse til å produsere høykvalitets biotilsvarende legemidler av avanserte biologiske legemidler. Ved å knytte vår vitenskapelige innovasjon til muligheten for å redusere helsekostnadene ved å øke tilgangen og utviklingen av biotilsvarende legemidler, kan vi gjøre en forskjell for pasientene.

   REFERANSER
   1. EU-kommisjonen, konsensusdokument 2013. Hva du trenger å vite om biotilsvarende legemidler, side 6
   2. U.S. Food and Drug Administration, Biotilsvarende legemidler: Spørsmål og svar om implementering av Biologics Price Competition and Innovation Act of 2009, side 5
   3. Global bruk av legemidler: Utsikter til og med 2017. Rapport fra IMS Institute for Healthcare Infomatics, side 9
   4. EU-kommisjonen, konsensusdokument 2013. Hva du trenger å vite om biotilsvarende legemidler, side 36

 • Biotilsvarende legemidler versus generika
 • Produksjon av biotilsvarende legemidler
 • Hvorfor Biogen?
 • Fellesforetak