I nesten fire tiår har Biogen vært ledende i å utvikle banebrytende vitenskapelige innovasjoner som har gjort en forskjell for pasienter. Vi er dedikerte til å bringe nye behandlingsalternativer på markedet, med fokus på sykdommer som er vanskelig å behandle og som har et uoppfylt medisinsk behov.

Partnerskap er helt avgjørende for hva vi gjør. Vi samarbeider med folk som vi mener er blant de beste i verden på hva de gjør.”

— George A. Scangos, Ph.D.
Konsernsjef, Biogen

Mens våre egne forskere gjør betydelige vitenskapelige fremskritt, erkjenner vi at ingen har monopol på innovasjon. Dette skaper et viktig behov for samarbeid og å finne de riktige partnerne for å fremme nye ideer, modaliteter og tenking slik at vi kan utvikle nye behandlingsalternativer. Vi verdsetter høyt innsikt og kompetanse i andre selskaper og akademiske laboratorier, og mener de er nødvendige for å utfylle vår interne kompetanse og kunnskap. Vi vet med sikkerhet at ved å bringe sammen mange ulike disipliner for å takle komplekse utfordringer, kan vi videreføre medisinsk forskning raskere og mer effektivt.

Vellykkede samarbeidsprosjekter blir bygget på gjensidig respekt, sammen med interesse for og målet med å forbedre livene til personer med alvorlige sykdommer. Vi jobber med å strukturere samarbeidsprosjektene slik at de er fordelaktige for alle parter - og vi forsøker å arbeide med organisasjoner på alle stadier i utviklingsprosessen.