Biogen ble grunnlagt i 1978 av en liten gruppe visjonære vitenskapsmenn og var en pioner i bioteknologibransjen. I dag er vi et av de eldste uavhengige bioteknologiselskapene i verden.

I nesten fire tiår har hundretusener av mennesker, som lever med alvorlige sykdommer, hatt nytte av innovative og viktige medisiner utviklet av ansatte i Biogen. Vi er stolte av den rollen vi har i å fremme bioteknologifeltet og hjelpe pasienter, bygget på arven av vitenskap og oppdagelser mens vi stadig utforsker nye kompliserte områder.

1978

 • En gruppe dyktige forskere og tre investorer samles i Genève, Sveits, for å etablere Biogen NV, et nytt farmasøytisk selskap med vekt på gjennombrudd i biologi. 

1979

 • Vitenskapsmannen Charles Weissmann, M.D., Ph.D. i Biogen kunngjør at han har klonet biologisk aktiv humant leukocytt-interferon (alfa). Biogen gir verdenslisens til Schering-Plough for interferon-alfa.
 • Vitenskapsmannen Kenneth Murray, Ph.D. i Biogen syntetiserer bakterier av hepatitt B virusproteinantigener.

1980

 • Grunnleggeren av Biogen, Walter Gilbert, Ph.D., vinner Nobelprisen i kjemi for sitt arbeid med DNA sekvensering.

1982

 • Selskapet bestemmer seg for å åpne flere fasiliteter - inkludert sitt nye hovedkvarter i Cambridge, Massachusetts.

1983

 • Biogen blir et NASDAQ-oppført selskap etter å ha fullført sin IPO (børsintroduksjon).

1985

 • Investorer i Silicon Valley slår seg sammen med forskere for å opprette IDEC Pharmaceuticals i San Francisco, California. Målet er å utvikle og kommersialisere monoklonale antistoffer. 

1986

 • Med godkjennelse fra USAs Food and Drug Administration (FDA) starter Schering-Plough salget av det første Biogen utviklede interferon alfa-2b-produktet som ble tatt inn i markedet. Dette var en behandling for leukemi.
 • Biogen oppretter sine første produksjonsanlegg.

1988

 • Biogen rapporterer sitt første lønnsomme kvartal som børsnotert selskap.

1989

 • Biogen kunngjør FDA godkjennelse av en rekombinant hepatitt B-vaksine fra SmithKline Beecham (nå GlaxoSmithKline). Vaksinen brukte teknologi lisensiert fra Biogen.

1991

 • IDEC leverer sin IPO for å bli et NASDAQ-oppført firma.

1993

 • Grunnlegger av Biogen, Phillip Sharp, Ph.D., mottar Nobelprisen i medisin for sin oppdagelse av delte gener.
 • Dr. Kenneth Murray blir adlet for sin oppdagelse av hepatitt B-antigener.

1995

 • Biogen utvider til Research Triangle Park, North Carolina.

1996

 • Biogen kunngjør FDA-godkjennelse av sin interferon beta-1a-terapi for behandling av attakkvis multippel sklerose (MS). Det godkjennes i EU et år senere. 

1997

 • FDA godkjenner IDEC’s rituximab for visse typer B-celler ikke-Hodgkins lymfom. Dette er den første monoklonale antistoffterapien som godkjennes for en type kreft. FDA godkjenner etter hvert denne medisinen også for behandling av revmatoid artritt, granulomatose med polyangiitt (Wegeners granulomatose), mikroskopisk polyangiitt og kronisk lymfatisk leukemi. 

2000

 • Biogen introduserer MS ActiveSource®, en omfattende støttetjeneste for pasienter med multippel sklerose og deres pårørende.

2002

 • Biogen åpner sitt 90 000 liters storskala produksjonsanlegg i Research Triangle Park, North Carolina.
 • Selskapet åpner sitt første samfunnslaboratorium i Cambridge. Denne undervisningsinstitusjonen gir praktisk vitenskapsopplæring og informasjon om vitenskapelig karriere for lokale elever i videregående skoler.

2003

 • Biogen legger grunnen for et nytt produksjonsanlegg i Danmark.
 • Biogen og IDEC slås sammen og utgjør Biogen Idec (NASDAQ:BIIB). 

2004

 • FDA godkjenner Biogens natalizumab, en monoterapi for behandling av pasienter med attakkvis multippel sklerose.
 • Biogen Idec åpner sitt nye internasjonale hovedkvarter i Zug, Sveits.

2005

 • Biogen Idec og samarbeidspartner Elan Pharmaceuticals trekker frivillig tilbake sitt natalizumab-produkt fra markedet etter  et bekreftet, og et mistenkt tilfelle av en alvorlig bivirkning som kalles progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en sjelden, men alvorlig hjerneinfeksjon som kan føre til død eller alvorlig funksjonshemming. 

2006

 • Etter Biogen Idecs omfattende reevaluering av natalizumab samt ny gjennomgang av FDA Advisory Board, gir FDA ny godkjennelse av produktet for markedsføring, og behandlingen blir gjeninnført i USA og lansert i EU med en advarsel om PML risiko.
 • Biogen Idec kjøper Fumapharm AG. Dette europeiske selskapet utviklet teknologien som førte til godkjennelse av dimetylfumarat, et behandlingsalternativ for  attakvis multippel sklerose. 

2007

 • Biogen Idec kjøper Syntonix Pharmaceuticals, som fører til utviklingen av to hemofilimedisiner.

2009

 • Biogen Idec mottar lisens fra Acorda Therapeutics for å kommersialisere fampridin utenfor USA. I 2011 fikk Biogen Idec godkjent indikasjon for fampridin til behandling av gangfunsjonsvasker hos voksne pasienter med multippel sklerose.
 • Biogen Idec Foundation kunngjør sin største donasjon: et stipend på 1 million dollar til vitenskapsopplæring ved North Carolina Biotechnology Center.

2010

 • Biogen Idec videreutvikler sin forretningsstrategi ved å fokusere på nye terapier innen nevrologi, immunologi og hemofili.
 • FDA-godkjente rituximab, pluss kjemoterapi, for behandling av kronisk lymfatisk leukemi.
 • Selskapet inngår en lisensieringsavtale med Knopp Neurosciences, om dexpromipexol, en substans som selskapet forsker på for behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS). 

2011

 • Biogen Idecs forretningsutvikling fører til avtaler med Portola Pharmaceuticals, om peroral behandling for autoimmune sykdommer, og med Samsung Biologics om biotilsvarende legemidler. Sistnevnte fører til en fusjon som nå heter Samsung Bioepis.
 • «Care Deeply Volunteer Day» blir startet. På denne årlige dagen for frivillig arbeid jobber tusenvis av Biogen Idec ansatte over hele verden med for eksempel å servere måltider til hjemløse, organisere klessdonasjoner, delta i parkopprydding, fikse opp ungdomssentre og mye mer.

2012

 • Biogen Idec bidrar til å skape et nytt forskningspartnerskap for å identifisere nye metoder for behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS).
 • Biogen Idec samarbeider med National Hemophilia Foundation, American Thrombosis and Hemostasis Network, og Puget Sound Blood Center på et landsomfattende program som tilbyr gratis genetisk testing for mennesker med hemofili og deres familier.
 • Biogen Idec kunngjør et samarbeid med Isis Pharmaceuticals for å finne nye metoder for behandling av spinal muskelatrofi (SMA), myotonisk dystrofi type 1 og nevrologiske/nevromuskulære sykdommer.
 • Selskapet kjøper Stromedix, et bioteknologiselskap med fokus på innovative terapier for fibrose og organsvikt.

2013

 • Biogen Idec kunngjør skuffende resultater for fase III dexpramipexol-studien, som ble gjennomført for behandling av amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Studien viste at dexpramipexol ikke reduserer progresjon av ALS.
 • Dimetylfumarat, en ny peroral behandling for attakkvis multippel sklerose, blir godkjent i USA, Canada og Australia. Et år senere blir preparatet også godkjent i Europa.
 • Biogen Idec fullfører oppkjøpet av alle rettigheter til natalizumab fra Elan Pharmaceuticals International Ltd., et datterselskap av Elan Corporation.
 • FDA godkjenner obinutuzumab for kronisk lymfatisk leukemi. Biogen Idec samarbeidet om obinutuzumab med Genentech, et heleid datterselskap av Roche Pharmaceuticals.
 • Biogen Idec flytter sitt hovedkontor tilbake til Cambridge, Massachusetts, etter flere år i Weston, Massachusetts.
 • Nye samarbeidsprosjekter inkluderer avtaler med Galapagos NV, et datterselskap av BioFocus, på behandling for autoimmun hudsykdom sklerodermi, og med Isis Pharmaceuticals på terapi for nevrologiske lidelser.

2014

 • FDA godkjenner koagulasjonsfaktor IX (rekombinant), [Fc fusjonsprotein] for hemofili B og antihemophilic Factor (rekombinant), [Fc fusjonsprotein] for hemofili A. Dette er de første nye behandlingsfremskrittene for disse sykdommene på nesten to tiår.
 • Peginterferon beta-1a blir godkjent av FDA for behandling av attakkvis multippel sklerose i USA, og deretter i EU
 • I samarbeid med Sobi kunngjør Biogen Idec at firmaet har til hensikt å donere en milliard internasjonale enheter av koagulasjonsfaktorterapi til humanitære bistandsprogrammer i utviklingsland i årene som kommer.
 • Selskapet sluttfører samarbeidsavtaler med Sangamo BioSciences om terapeutika for hemoglobinopatier, og med Eisai for utvikling og kommersialisering av medisiner for Alzheimers sykdom.

2015

 • Selskapet gjenopptar sitt opprinnelige navn: Biogen.
 • Biogen kjøper Convergence Pharmaceuticals, et klinisk forsknings- og biofarmasøytisk selskap i Storbritannia, med pipelinekandidater for nevropatisk smerte.

2016

 • Europakommisjonen godkjente etanercept som den første biotilsvarende til infliksimab som en biotilsvarende til bruk i Europa.

2017

 • Biogen har skilt ut sin hemofiliportefølje til det nyopprettetede selskapet Bioverativ.