Biogen sitt engasjement for å forbedre pasienters liv styrer også våre produksjonsprosesser. Vi tar ansvar for å lage og levere kvalitetslegemidler. Vi har hatt vellykket produksjon av medisiner basert på stormolekylær teknologi i over to tiår. I de senere årene har vi utvidet vår kompetanse til produksjon av småmolekylære behandlinger og har et fullt integrert peroralt anlegg i vår produksjonsinfrastruktur.

Vi anerkjenner suksessen innen flere viktige områder. Vårt prosessutviklingsteam øker stadig vår forståelse av biologien og prosessteknologien som er avgjørende for å forbedre våre evner og resultater. Vårt avanserte ingeniørteam sikrer at våre produksjonsanlegg er moderne med banebrytende teknologi for å møte etterspørselen etter eksisterende behandlinger, kliniske studier og biotilsvarende legemidler. Vårt produksjonsteam i verdensklasse er nøkkelen til effektiv og sikker drift. Grundig kontinuitet i virksomhetsplanleggingen på et globalt nivå sikrer tilgjengelighet. I tillegg skaper disse teamene systemer som minimerer vår innvirkning på miljøet ved å begrense avfall og bruk av ressurser på en effektiv måte.

Våre kvalitetsteam håndterer «compliance» og fører tilsyn som sikrer konstant og pålitelig produksjon av våre legemidler, mens våre leverandører sørger for at vi er i stand til å få legemidlene ut til pasientene, når og hvor de trenger dem. Kombinasjonene av disse ferdighetene og vårt fokus gjør oss i stand til å produsere og levere legemidler til pasienter i over 90 land.

I de kommende årene forventer vi å øke vår produksjonskapasitet ved å fokusere på innovasjon som tillater oss å skalere i forkant av nye produkter. I dag kan vi raskt øke produksjonen av små molekyler og biologiske legemidler, noe som gir fleksibilitet og sikkerhet for  vår leverandørkjede.

Environmental Impact

Vår innvirkning på miljøet påvirker hvordan vi ser på vår misjon for å forbedre pasientens liv og at vi fungerer som et ansvarlig og bærekraftig selskap. Vi er bevisst på ressursbruk, vi streber etter å redusere karbonutslipp og å nøytralisere vårt fotavtrykk der det er mulig.