Vi arbeider innenfor områder med et potensiale til å gjøre en stor forandring for pasienter over hele verden, utvikle livsforandrende behandlinger for mennesker som lider av alvorlige tilstander. Drevet av vitenskap og motivert av å forbedre pasientens liv, er vårt forskning og utviklingsarbeid konsentrert om tre kjerneområder: multippel sklerose (MS), nevrodegenerasjon og sjeldne genetiske sykdommer.

For å måle om vi har lykkes spør vi alltid et enkelt spørsmål: Har vi virkelig gjort en forskjell i pasientens liv?

Ledende innen multippel sklerose

Med mer enn 30 års klinisk erfaring innen MS, er vi ledende innen MS-forskning, utvikling og kommersialisering. Vi har den mest robuste porteføljen av MS-terapier i bransjen med fem sykdomsmodifiserende terapier og en symptomatisk terapi; Globalt behandles mer enn én av tre MS-pasienter for tiden med et Biogen-produkt.

Vi jobber kontinuerlig med innovasjon for å forbedre MS-behandlingen og gi bedre behandlingsresultater for pasientene. Vår forskning er fokusert på potensielt transformative terapier, inkludert potensiell reparasjon av skaden forårsaket av MS. Vi er pådriver for nye fremskritt innen presisjonsmedisin ved å bruke ny teknologi for å utvikle innovative programmer og verktøy for å bedre forstå, måle og følge opp behandlingen av MS. Vi samarbeider med våre partnere for at leger og pasienter sammen skal kunne ta beslutninger basert på vitenskapelig dokumentasjon og individuelt tilpasse behandlingen til hver enkelt pasient. Formålet er å forbedre behandlingen av MS.

Transformasjon av spinal muskelatrofi (SMA)

Biogen er sterkt forpliktet til å bidra til å forbedre livene til mennesker med SMA. Vi har nylig lansert den første og eneste behandlingen for SMA, den største genetiske årsak til spedbarnsdødelighet, som nå er godkjent i både USA og Europa. Vi fortsetter å jobbe tett med regulatoriske myndigheter for å bringe denne terapien til pasienter over hele verden så raskt som mulig.

Ekspertise innen nevrodegenerasjon

Vår forsknings- og utviklingsorganisasjon innen nevrologi er i verdensklasse, og vi arbeider stadig med nye tilnærminger til tidligere uhåndterbare nevrologiske forhold. Vi har investert mye i nyskapende industri og styrket vårt akademiske partnerskap for å bidra til å akselerere innovasjonsraten med håp om å raskere kunne tilby nye og innovative medisiner.

Vi ser Alzheimers sykdom som et område hvor vi kan gjøre en enorm forskjell for pasientene. I dag er det svært begrensede behandlingsalternativer som kan bremse eller stoppe den kognitive tilbakegangen som er kjennetegnet ved sykdommen. Biogen har en av de bredeste og mest avanserte porteføljene innenfor Alzheimers sykdom.

Fokus på genterapi

Vi har en lang historie med banebrytende behandlingsfremskritt for folk som trenger dem mest, uavhengig av hvor avansert forskning som kreves, om det er ukjent farvann eller om målgruppen er liten. Gjennom våre medisiner til behandling av MS og hemofili har vi gjort betydelige fremskritt i å fremskaffe innovative terapier for personer som lever med sykdommer med få eller ingen behandlingsmuligheter.

Ved ny innsikt i den menneskelige biologi, forsker Biogen på helt nye måter å behandle en rekke sykdommer på gjennom genterapi. Blant annet samarbeider vi med University of Pennsylvania for å fremme genterapi og genredigeringsteknologi, med fokus på utvikling av terapeutiske tilnærminger som retter seg mot øyet, skjelettmuskulaturen og sentralnervesystemet (CNS). Vi har som mål å validere neste generasjons teknologi og utforske utvidet bruk av genomredigeringsteknologi som en potensiell terapeutisk plattform. Vårt mål er å bygge en robust genoverføring og genredigeringsplattform for fremtidig behandling av arvelige forhold eller bredere, mer komplekse overførte sykdommer.

Biotilsvarende legemidler

Nå som flere biologiske legemidler nærmer seg slutten av patentperioden, mener Biogen at biotilsvarende legemidler er sentrale for å sikre fremtidig helseinnovasjon. Ved å redusere kostnadene, kan biotilsvarende legemidler redusere en del av byrden på helsevesenet og fremme bærekraftig tilgang til behandling. Biotilsvarende legemidler kan også utvide behandlingstilbudet og gi leger flere muligheter til å møte pasientens behov. Biogen har kompetansen til å produsere og pålitelig levere biosimilarer. Våre biotilsvarende legemidler er produsert i vårt topp moderne anlegg i Hillerød, Danmark der også våre originalpreparater er produsert.