Karriere

Bli en del av vårt team

Alle hos Biogen spiller en viktig rolle i oppdagelsen og utvikling av nye terapier. Jobb her, og gjør en meningsfull forskjell i pasientens liv.

Biogen som arbeidsgiver

Vi legger mye arbeid i å gjøre Biogen til en arbeidsplass de ansatte er stolte av. Alt vi gjør tar utgangspunkt i våre kjerneverdier som inklusjon, respekt, ansvar og engasjement for vårt formål.