Forskning og Pipeline

Nevrovitenskap i endring

Drevet av vitenskap og motivert av å forbedre pasientens liv, er vårt forskning og utviklingsarbeid konsentrert om tre kjerneområder: multippel sklerose (MS), nevrodegenerasjon og sjeldne genetiske sykdommer.

Våre fokusområder

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer i hovedsak på tre områder der vi er ledende.