I nesten fire tiår har Biogen vært ledende i å utvikle banebrytende vitenskapelige innovasjoner som har gjort en forskjell for pasienter. Vi er dedikerte til å bringe nye behandlingsalternativer på markedet, med fokus på sykdommer som er vanskelig å behandle og som har et uoppfylt medisinsk behov.

Mens våre egne forskere gjør betydelige vitenskapelige fremskritt, erkjenner vi at ingen har monopol på innovasjon. Dette skaper et viktig behov for samarbeid og å finne de riktige partnerne for å fremme nye ideer, modaliteter og tenking slik at vi kan utvikle nye behandlingsalternativer. Vi verdsetter høyt innsikt og kompetanse i andre selskaper og akademiske laboratorier, og mener de er nødvendige for å utfylle vår interne kompetanse og kunnskap. Vi vet med sikkerhet at ved å bringe sammen mange ulike disipliner for å takle komplekse utfordringer, kan vi videreføre medisinsk forskning raskere og mer effektivt.

Vellykkede samarbeidsprosjekter blir bygget på gjensidig respekt, sammen med interesse for og målet med å forbedre livene til personer med alvorlige sykdommer. Vi jobber med å strukturere samarbeidsprosjektene slik at de er fordelaktige for alle parter - og vi forsøker å arbeide med organisasjoner på alle stadier i utviklingsprosessen.