Vår hemofiliforskningsgruppe oppdaget rekombinant koagulasjonsfaktor VIII og IX monomeriske FC fusjonsproteiner. Dette førte til klinisk utvikling av bedre behandling av henholdsvis hemofili A og B. Våre forskere  fortsetter å fremme kunnskap om deres struktur og aktivitetsforhold, samt virkningsmekanismer for halveringstidsforlengelse og generering av toleranse/immunogenisitet.

Våre forskere fortsetter å utforske nye terapier for behandling av hemofili, med vekt på ytterligere å øke halveringstiden til FVIII, samt nyskapende behandlinger for personer med hemofili A og B som har utviklet nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot sine nåværende behandlingsalternativer. Vi utvider også vår forskning til relaterte områder med ikke-malign hematologi, som sigdcellesykdom og beta-talassemi.

Vi benytter en kombinasjon av avanserte teknikker og relevante modeller fra farmakologiske studier for å bedre forstå de fysiologiske interaksjonene i sykdomsområdene i tillegg til å styre vår proteinteknikk og legemiddelutvikliing på en bedre måte. Vårt aktive samarbeid med både akademiske miljøer og bransjen er avgjørende. De gjør oss i stand til å bruke de mest avanserte teknologiene og ha et bredt spekter av ideer for å nå våre mål om utvikling av legemidler for behandling  av hematologiske sykdommer med udekkede medisinske behov.