Biogen fokuserer på forskning innen immunobiologien som litter til grunn for autoimmune, inflammatoriske og fibrotiske sykdommer. Vårt mål er å oppdage og karakterisere molekyler og signalveier som kan være target for å utvikle biologiske og små molekylbehandlinger. Forskningen fokuserer på rollen til ulike molekyler, signalveier og celletyper i medieringen av patologiske prosesser, utvikle nye modeller for angrepspunkt, belyse mekanismer for sykdom og utvikle innovative biomarkørstrategier for sykdom og legemiddelaktivitet. Biologien utforskes fra molekylær- til organismenivå ved hjelp av topp moderne eksperimentelle metoder.