Nevrologiforskningen i Biogen er fokusert på å identifisere nye terapeutiske tilnærminger for nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer som Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og multippel sklerose (MS). Biogen har til hensikt å så raskt og effektivt som mulig fremskynde lovende medikamenter til klinisk utprøving på mennesker.

Både internt og sammen med våre mange akademiske partnere, har vi stort fokus på målrettede oppdagelser og å validere angrepspunkt ved hjelp av humane stamcellemodeller, funksjonell cellebasert utvelgelse, gen-nettverk og ekspresjonsanalyse, samt ved å studere sykdomsresistente populasjoner av nevroner. Vi validerer funksjonelle angrepspunkt i de mest relevante modellene og leter etter bevis for deres medvirkning i human sykdom.

Deretter utforsker vi, sammen med våre kolleger på tvers av Biogen, hva som er best egnet for pasientpopulasjonen vi ønsker å hjelpe ved terapeutisk modalitet, små molekyler, antisensoligonukleotider, antistoffer eller biologiske legemidler. Vår målsetning for hvert målområde er å skape en komplett pakke med informasjon, basert på mekanistisk biologi, samt grundige tester som vil gi den potensielle produktkandidaten den beste muligheten for suksess når det beveger seg mot klinikken.