Vi bruker innovative tilnærminger, ledende vitenskap og teknologi i verdensklasse til vårt arbeid med å utvikle legemidler som forbedrer pasienters liv. Vårt forsknings- og utviklingsarbeid (FOU) fokuserer i hovedsak på tre områder hvor vi er ledende:

Nevrologi

Hematologi

Immunologi