Hvordan vi gjør forretninger

I Biogen fokuserer vi på å handle på en ansvarlig måte i alle sammenhenger av vår virksomhet, samt arbeide med å sikre ærlighet, rettferdighet og integritet.

Vi gjør dette gjennom: