Terapeutiske områder

Terapeutiske områder

Vi utvikler legemidler for alvorlige medisinske tilstander med få eller ingen behandlingsalternativer. Vi jobber med å gi pasientene bedre resultater og videreutvikle dagens standard behandling.

Våre fokusområder

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer i hovedsak på tre områder der vi er ledende:

 

Nevrologi

Den primære misjonen for nevrologiforskningen i Biogen er å identifisere nye kandidater for legemidler til behandlingen av ødeleggende nevrologiske og nevrodegenerative sykdommer.

Finn ut mer 

 

Hematologi

Innen hematologi fokuserer vi på utvikling av nye terapier til behandling av hemofili og utvider nå også vår forskning til relaterte områder innen ikke-malign hematologi.
 

Finn ut mer 

 

Immunologi

Immunologi hos Biogen er fokusert på forsking på immunobiologien som ligger til grunn for autoimmune, inflammatoriske og fibrotiske sykdommer.
 

Finn ut mer