Terapeutiske områder

Terapeutiske områder

Vi utvikler legemidler for alvorlige medisinske tilstander med få eller ingen behandlingsalternativer. Vi jobber målrettet for å gi pasientene bedre behandlingsresultater.

Våre fokusområder

Vårt forsknings- og utviklingsarbeid fokuserer i hovedsak på tre områder der vi er ledende.