Vi samarbeider med Genentech, medlem av Roche-gruppen, om utvikling og kommersialisering av rituximab. I tillegg samarbeider vi i USA med Genentech på Obinutuzumab. Roche-gruppen opprettholder eneansvar for utvikling, produksjon og kommersialisering av rituximab og obinutuzumab i USA.