Alzheimers sykdom

Biogen jobber bredt innenfor nevrologiske sykdommer og Alzheimers sykdom er et av de nye forskningsområdene.

Vi ser Alzheimers sykdom som et område hvor vi kan bidra til å gjøre en forskjell. Det er et stort behov for behandlinger som kan forhindre, forsinke eller stoppe sykdomsprogresjonen.

Alzheimers sykdom og tilhørende demens er en progressiv nevrologisk sykdom som berører over 45 millioner mennesker over hele verden. Antallet vokser raskt.

Denne sykdommen ødelegger ikke bare livskvalitet, men den er også den tredje ledende årsaken til dødelighet hos personer over 65 år, bak kreft og hjertesykdom.

Alzheimers sykdom er vanligvis diagnostisert hos personer 65 år og eldre, men det begynner tidligere med subtile nevrologiske endringer som forekommer år - eller til og med tiår - før symptomene oppstår. Mange opplever de tidlige, ofte ukjente tegnene på mild kognitiv svekkelse.

Biogen har en langsiktig satsing på å fremme forskning og behandling av Alzheimers sykdom. Vår visjon er å omdefinere Alzheimers sykdom gjennom innovative medisiner for å forbedre pasientens og deres pårørendes liv.

Med vekt på sykdommens tidlige stadium, retter våre forskningsprogrammer seg mot flere av de identifiserte årsakene. Amyloid og tau-sykdomsproteiner antas å ha en nøkkelrolle i sykdomsutviklingen. Disse programmene spenner fra prekliniske eksperimenter til fase 3 kliniske studier.

Les mer om Biogens utviklingsprogram innen Alzheimers sykdom.