Terapiområder

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom, den vanligste formen av demens, er en progressiv, nevrologisk sykdom som hemmer kognitive funksjoner og personlig selvstendighet for millioner av mennesker over hele verden.1 I dag har mer enn 55 millioner mennesker over hele verden demens, der 60-70 % av tilfellene er Alzheimers sykdom.2

Alzheimers sykdom er vanligvis diagnostisert hos personer over 65 år, men sykdommen starter tidligere, med patologiske forandringer som oppstår flere år før symptomene dukker opp.1 Mange personer opplever de tidlige, ofte ugjenkjennelige tegnene på mild kognitiv svikt.3

Vår strategi

Biogens sterke engasjement for pasientene er drivkraften i vår forretningsstrategi. Vi jobber kontinuerlig med forskning og utvikling med mål om å tilby enda bedre behandling for pasienter som er rammet av Alzheimers sykdom, med et spesielt fokus på de tidlige stadiene av sykdommen.

Innovativ forskning

Vi forstår hvor utfordrende det er å behandle denne komplekse tilstanden, og vi jobber utrettelig med innovasjon, som vil tjene pasienter, familier og helsepersonell som er berørt av Alzheimers sykdom. Vi gjennomfører kliniske studier for å evaluere effekt og sikkerhet av behandlinger som er under utvikling, inkludert behandlinger for Alzheimers sykdom.

Forstå Alzheimers sykdom

Ettersom folk blir eldre, kan de merke endringer i evnen til å huske og tenke. I begynnelsen er disse forandringene så små at de er enkle å forklare som normal aldring – og det er kanskje det de er. Samtidig er det også mulig at de utgjør tidlige tegn på Alzheimers sykdom.

Tall og fakta

60-70 %

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens og utgjør omtrent 60-70 % av tilfellene.2

10 millioner

I dag lever over 55 millioner mennesker over hele verden med demenssykdom. Det er nesten 10 millioner nye tilfeller hvert år.2

~75 %

Globalt er omtrent 75 % av mennesker med demens ikke diagnostisert, og det anslås at denne andelen kommer til å øke til så mye som 90 % i noen lav- og middelsinntektsland.4

Referanser
  1. Johns Hopkins University, “Alzheimer’s Disease.” Alzheimer’s Disease, Johns Hopkins University. Åpnet 19. juni 2023, https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/alzheimers-disease
  2. World Health Organisation, “Dementia.” Fact Sheet Dementia, World Health Organisation, åpnet 19. juni 2023, 
    https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia
  3. Alzheimer’s Association, “Mild Cognitive Impairment (MCI).” Mild Cognitive Impairment, Alzheimer’s Association, åpnet 19. juni 2023, https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia/related_conditions/mild-cognitive-impairment.
  4. Alzheimer’s Disease International, “World Alzheimer’s Report 2022.” World Alzheimer’s Report 2022, åpnet 19. juni 2023, https://www.alzint.org/resource/world-alzheimer-report-2022/