Produktportefølje

Markedsførte legemidler

Nedenfor er en liste over våre markedsførte legemidler i Norge. For produktinformasjon for andre land, besøk Biogens spesifikke nettsider for hvert enkelt land.

AVONEXTM

Les mer om AVONEXTM.

BENEPALITM

Les mer om BENEPALITM.

FAMPYRATM

Les mer om FAMPYRATM.

PLEGRIDYTM

Les mer om PLEGRIDYTM.

SPINRAZATM

Les mer om SPINRAZATM.

TECFIDERATM

Les mer om TECFIDERATM.

TYSABRITM

Les mer om TYSABRITM.

VUMERITYTM

Les mer om VUMERITYTM.

Informasjon om våre produkter er beregnet for helsepersonell.