Biotilsvarende

Vår portefølje av anti-TNF-behandlinger markedsføres i EU. TNF-hemmere er en type terapi som behandler inflammatoriske tilstander som revmatoid artritt (RA), psoriasisartritt, juvenil artritt, inflammatorisk tarmsykdom (Crohns og ulcerøs kolitt), ankyloserende spondylitt og psoriasis. De reduserer betennelse og stopper sykdomsprogresjon ved målrettet behandling mot en betennelsesfremkallende substans som kalles Tumor Necrosis Factor (TNF).

Biotilsvarende legemidler (biosimilarer), refererer til originalprodukter som har vært på markedet i mange år og der patentet nå er utløpt, så det kan bli priskonkurranse.

Ved å kombinere vitenskapelig innovasjon med muligheten til å redusere helsetjenestekostnadene kan biotilsvarende legemidler øke tilgangen til biologisk behandling for pasienter som trenger disse legemidlene. Dette medfører økt bruk av biologisk behandling, også i Skandinavia, som i globalt perspektiv er kjent for å behandle en stor prosentuell andel svært syke pasienter med disse kostbare legemidlene.

Biotilsvarende

Biosimilarer er en klassifisering av biologiske legemidler som ligner på tilgjengelige biologiske terapier kjent som originalpreparatet. Biogen er en av en håndfull selskaper med ledende produksjonskapasitet og den dype vitenskapelige kompetansen som trengs for å produsere biosimilarer.

Etterhvert som biologiske legemiddel når slutten av sitt patent, mener Biogen at biosimilarer er sentrale for å sikre fremtidig innovasjon i helsevesenet. Biosimilarer kan redusere noe av byrden på helsevesenet ved å tilby kostnadsbesparelser og fremme bærekraftig tilgang til terapier. Biosimilarer kan også utvide muligheter for pasienter og leger ved å møte individuelle behov. Biogen har kompetansen til å produsere og sikre pålitelig levering av biosimilarer. Våre biosimilarer er produsert i samme toppmoderne anlegg i Hillerød (Danmark), der også våre originalprodukter er produsert.

Les mer om vår biotilsvarende her.

Les mer om skifte til biotilsvarende legemidler hos Statens Legemiddelverk.