Multippel Sklerose

Biogen har vært pionérer i utviklingen av multippel sklerose (MS) behandlinger i mer enn 25 år. Gjennom innovasjon fortsetter vi å fremme MS-behandling og forbedre utfallet for pasienter. Vår forskning fokuserer på potensielt transformative terapier, inkludert reparasjon av skader forårsaket av MS. Vår løpende forskning innen neurodegenerasjon og -reparasjon kan hjelpe oss å utvikle nye terapeutiske løsninger for å bringe oss nærmere en kur mot MS.

Vi samarbeider med ledende akademiske institusjoner og MS-behandlingssentre for å finne bedre måter å diagnostisere, overvåke og mestre MS på. Vi jobber målrettet for å utvikle innovative behandlinger mot MS. 

Vårt innovative forskningssamarbeid omfatter teknologier som f.eks. biomarkører og IT-tekniske løsninger som kan bidra til bedre persontilpasset behandling.

Biogen har vært med på å utvikle en av verdens største MS-databaser for å undersøke kritiske spørsmål om denne sykdommen. Dette gjelder bl.a.: 1) å undersøke om det finnes potensielle prediktorer for MS-progresjon 2) betydningen av tidlig behandling. Dette kan for eksempel forsinke behovet for gåhjelpemidler, rullestoler eller redusere forverringen av andre kritiske funksjoner.

Arbeidet vi gjør i dag innenfor MS bidrar til å hjelpe oss å forstå denne sykdommen bedre.

 

Behandlinger

I dag bidrar vår produktportefølje til å møte mange av de ulike behovene pasienter med MS opplever.

Vi har den største porteføljen av MS-terapier i bransjen med fire sykdomsmodifiserende terapier og en symptomatisk terapi.

Les mer om våre MS-terapier tilgjengelig i Norge.

 

Pipeline

Vi jobber alltid for å fremme forståelsen av MS og hvordan behandle sykdommen. Dette inkluderer bruk av genetikk for å forstå grunnlaget for sykdomsprogresjon og undersøkelse av nye tilnærminger for å reparere skadede nerver i sentralnervesystemet med sikte på å forbedre eksisterende funksjonshemming. Vi ser også på måter å behandle progressive former for MS på.

Les mer om vårt utprøvningsprogram.