Ansvar 

Biogen er et ansvarlig selskap med mål om å forbedre menneskers liv. Vi ønsker å gjøre en forskjell for pasienter, våre ansatte, miljøet og våre lokalsamfunn. Klima, helse og rettferdighet er utfordringer som påvirker hverandre og krever handling. Derfor jobber vi for å fremme en friskere, mer bærekraftig og rettferdig verden. 

Mangfold, likestilling og inkludering

Vi ønsker å engasjere verdens skarpeste hoder og har lenge prioritert mangfold, likestilling og inkludering - ikke bare av moralske årsaker, men som et konkurransefortrinn.

Miljø

Vi tar ansvar for å skape positive forandringer på de områdene vi er til stede og for vår planet. Vi vet at klimakrisen er en helsekrise, der de mest sårbare samfunnene rammes hardest. 

Tilgjengelighet og likestilling innen helse

Vi forplikter oss til å bekjempe ulikheter på tvers av helsevesenet – fra forskning og kliniske studier til rettferdig tilgang på omsorg og behandling.

Rapportering og prinsipper

Offentliggjøring av data kan bygge tillit. Biogen bidrar til en transparent kommunikasjon rundt rapportering knyttet til spørsmål om miljøforhold, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG).