Ansvar

Mangfold, likestilling og inkludering 

I Biogen jobber vi aktivt for mangfold, likestilling og inkludering, som gjenspeiler samfunnene vi opererer i. Dette arbeidet har vi kontinuerlig fokus på.

Våre forpliktelser

Vår tilnærming til mangfold, likestilling og inkludering (Diversity, Equity & Inclusion, DE&I), samt vår kultur har utviklet seg de siste årene, og vi utvikler oss kontinuerlig for å møte forventningene til våre ansatte, pasienter og samfunnene vi arbeider i.

Utvikling: Hvordan fungerer det i praksis?

Vårt arbeid med å fremme mangfold, likestilling og inkludering starter øverst i organisasjonen, men gjennomføres på alle nivåer. Dette gjenspeiles tydelig i våre Employee Resource Networks, grupper som samler ansatte som deler egenskaper, livserfaringer og interesser. I disse gruppene kan medlemmene utvikle karrieremål, dele kunnskap, finne mentorer, arbeide frivillig og få støtte – som er uvurderlige ressurser for karriereutvikling.

Anerkjennelser

  •  100% på Disability Equality Index for femte året på rad.  
  •  100% på Human Rights Campaign’s Corporate Equality Index for Best Places to Work for LGBTQ+ Equality for niende året på rad.
  •  Nr. 5 i Fortune and Refinitiv’s Measure Up ranking av ledende selskaper når det gjelder transparent DE&I-data.
  •  Nr. 17 i 3BL Media’s årlige rangering av de 100 Best Corporate Citizens. 
  • Nr. 36 på JUST Capital’s JUST 100-liste. 
  •  Vi mottok utmerkelsen for Best Workplaces av organisasjonen Great Place to Work for våre kontorer i Frankrike, Italia, Storbritannia, Canada og Polen.