Forskning og innovasjon

Biogen scientist working in the Cambridge, MA labs

Vi jobber innen sykdomsområder med store udekkede medisinske behov og motiveres av mulighetene som venter på å bli oppdaget. Som et ledende globalt bioteknologiselskap jobber vi for de øyeblikkene som kan bli et historisk vendepunkt i vår jakt på innovative behandlinger. 

Terapiområder

I Biogen motiveres vi av muligheten til å forbedre pasienters liv.

Alzheimers sykdom

Vår forsknings- og utviklingsorganisasjon jobber kontinuerlig med å finne nye behandlinger for tilstander der det i dag er begrensede behandlingsmuligheter, som for eksempel Alzheimers sykdom. 

Finn ut mer
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

I over et tiår har Biogen arbeidet med forskning innen ALS for å få en dypere forståelse av alle varianter av denne dødelige sykdommen, som i dag rammer rundt 352 000 mennesker over hele verden.

Finn ut mer
Friedreich ataksi (FA)

Biogen har lang erfaring med forskning og utvikling innen sjeldne sykdommer. Vi ønsker å bidra til å utvikle behandlingsmuligheter for mennesker som lever med Friedreich ataksi.

Finn ut mer
Multippel sklerose (MS) 

I mer enn 25 år har Biogen vært en pionér i å utvikle nye og innovative behandlinger av multippel sklerose (MS). Vår forskning fokuserer på potensielt transformative behandlinger, inkludert reparasjon av skader forårsaket av MS. Vårt mål er å en gang kunne tilby en kur mot MS. 

Finn ut mer
Spinal muskelatrofi (SMA)

Biogen er dedikert til å forbedre livene til personer som lever med SMA og deres familier gjennom innovativ forskning, målrettet arbeid for å øke tilgang til behandling og utvikling av støtteprogrammer. I 2017 lanserte Biogen et samarbeid med Ionis for å identifisere nye behandlingsalternativer innen SMA. Ionis og Biogen har sammen utviklet en SMA-behandling basert på antisense-oligonukleotidteknologi (ASO).

Finn ut mer

Terapiområder 

I Biogen motiveres vi av muligheten til å forbedre pasienters liv.