Ansvar

Rapportering og retningslinjer

Vi jobber for å gjøre fremskritt innen helsevesenet gjennom forskning og utvikling, produksjon og kommersialisering, samt opprettholde vår forpliktelse til god etikk og samfunnsansvar.

Denne forpliktelsen er forankret i våre Etiske retningslinjer, som gjelder for alle ansatte, agenter og konsulenter som handler på vegne av Biogen, samt tilknyttede selskaper over hele verden. Vi veiledes av en rekke prinsipper og retningslinjer, for å sikre etisk forretningsskikk, ansvarlighet og åpenhet, gjennom blant annet:

Offentliggjøring

Biogen er forpliktet til å oppfylle globale krav til offentliggjøring. Vi mener at åpenhet er en viktig del av vårt samarbeid med helsesektoren og bidrar til å bygge tillit mellom helsepersonell, pasienter, bransjekollegaer, aksjonærer og det offentlige.

Pasientsikkerhet

Pasientsikkerhet er vår høyeste prioritet og vi er forpliktet til å kontinuerlig evaluere fordeler og risiko ved våre behandlinger. Vi formidler denne informasjonen for å hjelpe pasienter og helsepersonell til å ta informerte behandlingsbeslutninger. Vårt etiske og regulatoriske ansvar er høyt prioritert for å kontinuerlig vurdere og kommunisere fordeler og risiko ved våre produkter til pasienter, helsepersonell og offentlige myndigheter.

Rapportering av miljø, samfunn og selskapsstyring: Året som har gått

Åpenhet er viktig i vårt samarbeid med interessenter og bidrar til å bygge tillit og respekt med våre ansatte, pasienter, helsepersonell, bransjekollegaer, aksjonærer og samfunnet for øvrig. Biogen er forpliktet til åpenhet og offentliggjøring av spørsmål knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring som er vesentlig for virksomheten og av interesse for våre interessenter. Les rapporten her.

Elementer i vår kultur

På samme måte som det periodiske system av elementer dokumenterer byggesteinene i universet rundt oss gir Biogens elementer form til selskapets kultur. Våre elementer: grunnleggende pionerånd, sterk etikk, personlig ansvarlighet, inkludering, fleksibilitet og kundefokus.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer gir veiledning til hvordan vi tar de riktige etiske beslutningene mens vi gjør forretninger på vegne av Biogen. Den fastsetter de prinsipper og metoder for etisk forretningsvirksomhet som vi forventer at alle våre leverandører, forretningspartnere og ansatte overholder. Dette gjelder alt vi gjør.