Terapiområder

Amyotrofisk lateral sklerose

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)

ALS er en progressiv nevrodegenerativ sykdom som svekker personers evne til å bevege seg og snakke – og til slutt å puste.1

Vår strategi

I over et tiår har Biogen arbeidet med forskning innen ALS for å få en dypere forståelse av alle varianter av denne ødeleggende sykdommen, som for tiden rammer rundt 352 000 mennesker over hele verden.2,3*

Innovativ forskning

Gjennom forskning og utvikling ønsker vi å bygge en sterk portefølje innen behandling av ALS.

Sykdomsmekanisme:

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en dødelig, nevrodegenerativ sykdom som hovedsakelig rammer voksne. Symptomene omfatter gradvis økende muskelsvinn, lammelser og respiratoriske komplikasjoner.  

Tall og fakta

352 000

ALS rammer rundt 352 000 mennesker over hele verden.2,3*

3–5 år

Gjennomsnittlig forventet levetid for mennesker med ALS er tre til fem år fra symptomstart.4

2 %

To prosent av ALS-tilfellene er forårsaket av mutasjoner i SOD1-genet. Forventet levetid for SOD1-ALS varierer mye, og noen pasienter overlever i mindre enn ett år.5

Referanser
  1. Brown RH and Al-Chalabi A. Amyotrophic Lateral Sclerosis. N Engl J Med. 2017;377(2):162-172.
  2. Xu L, et al. Global variation in prevalence and incidence of amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis. J Neurol. 2020;267(4):944-953.
  3. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York
    * basert på prevalensberegninger og ekstrapolert til den globale populasjonen
  4. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Tilgjengelig på: https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/amyotrophic-lateral-sclerosis-als. Åpnet: april 2023.
  5. Brown CA, et al. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021;55(5):342-353.