Selskapet

Om Biogen

Biogen er et ledende globalt bioteknologiselskap som er pionérer innen vitenskap og fremmer innovasjon innen komplekse og alvorlige sykdommer. Biogen utvikler potensielle behandlinger innen nevrologi, nevropsykiatri, spesialisert immunologi og sjeldne sykdommer. Vi jobber også målrettet for å bidra med vitenskap som fører til en friskere, mer bærekraftig og rettferdig verden.

Biogen ble grunnlagt i 1978 og har en bred portefølje av legemidler inkludert behandlinger for multippel sklerose, den første behandlingen for spinal muskelatrofi, samt to behandlinger, utviklet i samarbeid med Eisai, som påvirker forløpet av Alzheimers sykdom.

Der vitenskap og mennesker møtes

Vitenskap som forandrer pasienters liv. Vitenskap som kan løse samfunnsproblemer. Vitenskap med et klart formål. Vitenskap som er inspirert av mangfoldet og lidenskapen til våre medarbeidere.

Vitenskap og innovasjon

Forskningsekspertise

Høy vitenskapelig ekspertise og risikovilje har muliggjort vår utvikling av banebrytende legemidler.

Legemidler  
Våre legemidler har som mål å forbedre livene til mennesker over hele verden. 

Produksjon  
Avansert teknologi og teknisk kompetanse bidrar til at vi kan lansere legemidler av høy kvalitet. 

Ansvar

Mot en friskere, mer bærekraftig og rettferdig verden.

Caring Deeply, Working Fearlessly, Changing Lives ™

Biogens forretningskultur bygger på etikk, inkludering, fleksibilitet og et urokkelig pasientfokus.

Bli en del av vårt team 

Bli med på vårt oppdrag om å bringe våre banebrytende legemidler til de som trenger det mest.