Terapiområder

Woman in blue shirt holding a baby and kissing him on the forehead

I Biogen motiveres vi av muligheten til å forbedre pasienters liv. 

Alzheimers sykdom

Vår forsknings- og utviklingsorganisasjon jobber kontinuerlig med å finne nye behandlinger for tilstander der det i dag er begrensede behandlingsmuligheter, som for eksempel Alzheimers sykdom.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)  

I over et tiår har Biogen arbeidet med forskning innen ALS for å få en dypere forståelse av alle varianter av denne ødeleggende sykdommen, som for tiden rammer rundt 352 000 mennesker over hele verden.1

Multippel sklerose (MS) 

I mer enn 25 år har Biogen vært en pionér i å utvikle nye og innovative behandlinger av multippel sklerose (MS). Vår forskning fokuserer på potensielt transformative terapier, inkludert reparasjon av skader forårsaket av MS. Målet vårt er at denne forskningen på sikt skal bringe oss nærmere en kur mot MS. 

Spinal muskelatrofi (SMA) 

Biogen jobber for å forbedre livene til personer med SMA og deres familier gjennom innovativ forskning og ulike støtteprogrammer, samt ved å fjerne barrierer knyttet til tilgang. I 2017 inngikk Biogen et samarbeid med Ionis for å identifisere nye behandlingsmuligheter innen SMA basert på antisense oligonukleotid-teknologi (ASO-teknologi).

Referanser: 
  1. United Nations, World population prospects: The 2010 revision (2022). New York
    * basert på prevalensberegninger og ekstrapolert til den globale populasjonen