Personvern

Biogen er forpliktet til å respektere ditt privatliv, og vi forstår hvor viktig det er å beskytte den enkeltes personlige opplysninger og bruke de høyeste etiske og forskriftsmessige standarder når det gjelder behandling av slike data. Denne personvernpolicyen forklarer hvordan Biogen Norway AS ("Biogen") beskytter personlige opplysninger for å overholde gjeldende datavernlover.

Hva vi inhenter

(a)        Informasjon som vi innhenter direkte fra deg

Biogen innhenter informasjon direkte fra deg når du velger å opprette en konto på våre nettsteder eller på våre mobilapplikasjoner, ringer eller sender oss e-post, eller på andre måter oppgir informasjon direkte til oss. Følgende er eksempler på informasjon vi kan innhente direkte fra deg:

 • navn
 • kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, postadresse osv.)
 • brukernavn og passord
 • fødselsdato
 • kommunikasjonspreferanser
 • alder
 • forretningsinformasjon, ansettelseshistorie, utdanningshistorie, kvalifikasjoner, yrke og spesialiseringsområder.

(b)        Informasjon vi innhenter om deg når du besøker nettstedene våre

Når du besøker dette nettstedet, har vi tilgang til følgende typer informasjon om deg:

Nettstedregistrering. Biogen har bygget opp dette nettstedet slik at du kan besøke oss og gjennomgå informasjon om de tjenestene og produktene vi tilbyr uten å avsløre personlige opplysninger. Hvis du velger å registrere deg for å bruke Biogens funksjoner og tjenester, enten som forbruker eller helsepersonell, vil vi innhente personlige opplysninger fra deg. Denne informasjonen kan kombineres, for å tilby deg tjenester eller informasjonen du ber om eller for å sikre at vi opprettholder fullstendige, oppdaterte og nøyaktige personlige opplysninger.

IP-adresse. Vi registrerer internettprotokolladressen (IP) for din datamaskin når du besøker dette nettstedet. IP-adressen identifiserer deg ikke personlig, men gjør det mulig for oss å opprettholde kommunikasjon med deg idet du beveger deg rundt på nettstedet.

(c)        Sensitive personlige opplysninger

Biogen unngår å samle inn sensitive personlige opplysninger. Men i sjeldne tilfeller, som for å forenkle tilgang til støttetilbud for pasienter, kan Biogen måtte innhente sensitive personlige opplysninger, inkludert helseopplysninger. I tilfelle det er nødvendig å samle inn noen sensitiv personlige opplysninger om deg, vil vi innhente ditt samtykke til å gjøre dette der datavernlover krever det.

Hvordan vi bruker din informasjon

Ved å oppgi personlige opplysninger godtar du, der loven tillater det eller når du har samtykket i å motta kommunikasjon fra oss, at vi kan bruke informasjonen:

 • til å svare på forespørslene dine;
 • til å forbedre tjenestenivået vårt;
 • til å forbedre innholdet i kommunikasjonen vår;
 • til å gi deg tips, nyttig informasjon, produktnyheter og oppdateringer;
 • til å varsle deg om våre nye produkter og tjenester;
 • til å be om tilbakemeldinger fra deg om våre produkter og tjenester;
 • til å vurdere jobbsøknader;
 • til våre egne administrative formål og kvalitetssikringsformål; og
 • for andre formål som kan spesifiseres på dette nettstedet.

Når vi bruker dine personlige opplysninger, følger vi følgende prinsipper:

(a)        Begrensning

Biogen vil kun innhente personlige opplysninger om deg som er nødvendig for en eller flere av våre legitime forretningsformål, eller som er pålagt ved lov. Dessuten vil Biogen bare samle inn personlige opplysninger med lovlige og rettferdige midler og ikke på en urimelig og påtrengende måte.

(b)        Formål

Når Biogen innhenter dine personlige opplysninger, vil vi ta rimelige skritt for å informere deg om hvilke personlige opplysninger vi innhenter, formålet for innhentingen av opplysningene, og vi kommer kun til å bruke slik informasjon til oppgitte primære eller beslektede sekundære formål.

(c)        Fremlegging.

Biogen vil informere deg om organisasjonene (eller typer organisasjoner) som vi normalt kan fremlegge disse personlige opplysningene for, og vi vil gi deg kontaktinformasjon i tilfelle du ønsker tilgang til de personlige opplysningene vi har om deg, eller trenger å oppdatere dine personlige opplysninger eller preferanser.

Hvordan vi deler dine data med andre

Vær oppmerksom på at tillatte overføringer av personlige opplysninger til tredjeparter eller andre selskaper innen Biogen-konsernet omfatter overføring av data fra ett land til et annet, og kan omfatte overføringer til et land hvor lovene gir en annen beskyttelse enn lovene i ditt land. I slike tilfeller gjør vi passende tiltak for å sørge for tilstrekkelig datavern i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende datavernlover.

(a)        Tilknyttede selskaper

Vi kan fremlegge personlige opplysninger til våre tilknyttede selskaper for formålene som beskrives i denne personvernpolicyen. Tilknyttede selskaper er de selskapene som er under felles kontroll av vårt moderselskap, Biogen, Inc.

(b)        Tredjeparter

Biogen kan bruke tredjeparter til å levere tjenester til oss, som kan kreve fremlegging av dine personlige opplysninger til slike tredjeparter. Hvis vi lar en tredjepart få tilgang til dine personlige opplysninger, vil de kun bli gitt tilgang for formål som er i samsvar med denne personvernpolicyen, og de blir pålagt å beskytte dine personlige opplysninger i samsvar med alle gjeldende datavernlover.

(c)        Rettshåndhevelse

I visse tilfeller kan vi bli bedt om å oppgi dine personlige opplysninger som svar på en rettskjennelse, stevning, ransakelsesordre, lov eller forskrift. Vi planlegger å samarbeide ved å svare på slike forespørsler og ta nødvendige tiltak for å sikre at den som anmoder forstår hvor sensitive de personlige opplysningene de kan motta er. Vi forbeholder oss også retten til å samarbeide med politimyndighetene ved etterforskning og straffeforfølgelse av brukere som bryter våre regler eller som deltar i atferd som er ulovlig eller skadelig for enkeltpersoner eller de personlige opplysningene vi har ansvar for.

(d)        Produktrapporter

Hvis du tar kontakt med oss angående din erfaring med bruk av et av våre produkter, kan vi bruke informasjonen du oppgir som nødvendig å sende inn klage eller bivirkningsrapporter til lokale og internasjonale helse eller farmasøytiske regulatorer, og som ellers kreves av oss ved lov. 

(e)        Bedriftstransaksjoner

Vi kan fremlegge dine opplysninger til en tredjepart i forbindelse med en reorganisering, sammenslåing, salg, fellesforetak, tildeling, overføring eller annen disponering av alle eller deler av vår virksomhet, aktiva eller aksjer, inkludert i tilknytning til en eventuell konkurs eller liknende saksanlegg.

Informasjonskapsler og annen teknologi

Biogen bruker en rekke forskjellige teknologier for å vurdere hvordan nettstedene våre brukes, for å personlig tilpasse brukeropplevelsen og for å levere nettinnhold som er tilpasset dine interesser, slik som internett-tagger og informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir plassert i din datamaskin eller andre apparater som har tilgang til nettet av våre nettsteder. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å skjelne deg fra andre brukere av dette nettstedet og til å forbedre brukeropplevelsen når du blar gjennom dette nettstedet. For mer informasjon om informasjonskapsler og andre datainnsamlingsteknologier, refererer du til vår Policy for informasjonskapsler og annen teknologi.

Våre sikkerhetstiltak

Vi ønsker at dine personlige opplysninger skal forbli så sikre som rimelig mulig. Vi kommer til å opprettholde nivåene av beskyttelse for dine personlige opplysninger i samsvar med datavernlover og bruke alle tilgjengelige tekniske ressurser til å forebygge tap, endring og uautorisert tilgang til eller behandling av dataene dine. Sikkerhetstiltakene vi bruker til å beskytte alle personlige opplysninger er utviklet for å møte eller overgå bransjestandarder for å hindre inntrengere i å få tilgang, men du bør være klar over at ingen sikkerhetstiltak er garantert 100 % sikre. Du bør alltid ta passende sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, inkludert å sørge for at du har oppdatert antivirusprogramvare.

Koblinger til andre nettsteder

Biogens nettsteder kan også ha koblinger til nettsteder som vi mener du kan finne nyttige og informative. Vi gir ikke vår tilslutning til eller anbefaler innholdet eller tjenestene på disse nettstedene, og vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til disse andre nettstedene. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på og lese personvernpolicyen på hvert nettsted du besøker.

Biogen kan også inngå samarbeid med andre selskaper for å tilby deg innhold eller tjenester på et felles eller såkalt “co-branded”-grunnlag, dvs. ved å bruke et nettsted hvor både logoen til Biogen og det samarbeidende selskapet vises. Du bør lese den individuelle personvernpolicyen på disse felles nettstedene, fordi disse til en viss grad kan være forskjellige fra våre.

Vår barnepolicy

Innholdet og tjenestene på dette nettstedet er beregnet på brukere over 18 år. Nettstedet er ikke utarbeidet for å tiltrekke seg barnebrukere. Hvis vi oppdager at noen under 18 år har oppgitt personlige opplysninger på dette nettstedet, eller at en leverandør har oppgitt informasjon om en pasient som er identifisert som yngre enn 18 år, vil vi slette slik informasjon fra våre aktive databaser.

Hvordan vi lagrer informasjon og dine rettigheter

Vi oppbevarer ikke dine personlige opplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålene opplysningene ble innhentet for.

Du kan kontakte Biogen når som helst hvis du vil ha tilgang til dine personlige opplysninger eller hvis du trenger informasjon om personlige opplysningene vi holder om deg (slik som kilden til de personlige opplysningene).  Du kan også av legitime grunner motsette deg at dine personlige opplysninger blir behandlet, og du kan be om korrigering eller sletting av dem.

I de tilfeller hvor Biogen behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten at det får negative følger for deg ved å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor. Dette vil ikke påvirke behandlingen av dine opplysninger basert på samtykket du gav før du trekker det tilbake.

Vær oppmerksom på at noen av disse rettighetene er begrenset av gjeldende datavernlover, og vi har retten til å samle inn, behandle og oppbevare dine personlige opplysninger til å utføre våre juridiske forpliktelser (for eksempel: opplysninger om en ugunstig legemiddelhendelse). Vi kan kreve at du oppgir ytterligere informasjon som er nødvendig for å bekrefte identiteten din før vi overholder eventuelle forespørsler du kommer med.

Kontakt oss

Hvis du har bekymringer om måten de personlige opplysningene dine er blitt innhentet eller håndtert på av Biogen, eller har spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve rettighetene dine, kan du kontakte Biogens globale personvernkontor på privacy@biogen.com.

Endringer i vårt personvern

Vi vil kun bruke personlige opplysninger på den måten som er beskrevet i personvernpolicyen som var i kraft da informasjonen ble innhentet fra deg. Men vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene i denne personvernpolicyen når som helst (for eksempel på grunn av endringer i datavernlover) ved å legge ut reviderte utgaver på dette nettstedet. Vi vil iverksette tilstrekkelige og rimelige tiltak for å innhente ditt samtykke hvis det kreves, som en følge av slike endringer.

Informasjon for beboere innenfor eøs

Under EUs datavernlovgivning er en "datakontrollør" den juridiske personen som har ansvar for å beskytte dine personlige opplysninger og til å hjelpe deg med å utøve dine rettigheter i forbindelse med datavern. Datakontrolløren for dine personlige opplysninger i forbindelse med dette nettstedet er:

Biogen Norway AS

Besøksadresse:
Vitaminveien 1 a
0402 Oslo

Postadresse:
Postboks 4305 - Nydalen
0402 Oslo

Du kan kontakte Biogens dataansvarlige for EU ved å sende e-post til: privacy@biogen.com.

Du kan, dersom du føler at det er nødvendig, sende inn en klage til ditt lokale datatilsyn hvis du føler at dine rettigheter i forbindelse med personvern er blitt krenket.  Du finner detaljer om ditt lokale datatilsyn her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en