Om Biogen

Caring Deeply. Working Fearlessly. Changing Lives.™

Biogen er pionérer innen nevrologi.

Siden etableringen i 1978 av Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray og Nobelprisvinnerne Walter Gilbert og Phillip Sharp, har Biogen - som et av verdens første globale bioteknologiske selskaper - ledet nyskapende vitenskapelig forskning med mål om å bekjempe nevrodegenerative sykdommer.

Millioner av mennesker rundt om i verden er rammet av multippel sklerose, Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom og amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Mange mennesker lider også av mindre vanlige sykdommer som spinal muskelatrofi (SMA) og progressiv supranukleær parese (PSP).

Vi tror at ingen andre terapiområder har like stort behov for medisinske gjennombrudd som nevrologi.

Biogen har noen av verdens ledende nevrologer og forskere innen nevrologi. Vi samarbeider med leger og forskere over hele verden med sikte på videre medisinsk innovasjon.

Våre teknologiske muligheter skaper nye måter å overføre produkter fra utvikling til produksjon, med det formål om å bringe våre medisiner til markedet raskere.

Vi verdsetter helsepersonells innsats og omsorg for mennesker som lever med nevrologiske sykdommer. Vi respekterer den viktige rollen som omsorgspersoner, familier og venner viser.

Biogen er forpliktet til å jobbe med beslutningstakere og pasientorganisasjoner, siden de representerer samfunnet.

I forhold til utfordringene som helsevesenet står overfor i dag, samarbeider vi med myndighetene og helsepersonell, slik at pasienter som har behov for det kan få tilgang til medisinene våre.

Biogen er forpliktet til å opptre profesjonelt og etisk i alle sammenhenger.

Biogen bidrar overfor både samfunnet og våre ansatte, og vektlegger mangfold og inkludering, og miljømessig bærekraft.

Vi ønsker å utgjøre en forskjell.

Vi jobber fryktløst. Vi gir ikke opp selv når vi blir utfordret, og vi tilstreber innovasjon i alt vi gjør.

Vi er ydmyke overfor muligheten til å forandre liv.