Biogen Norway AS, org.no. 980 785 122, Vitaminveien 1 A, 0485 Oslo, som den behandlingsansvarlige («Biogen») er forpliktet til å respektere ditt privatliv. Vi forstår hvor viktig det er å beskytte den enkeltes personlige informasjon og bruke de høyeste etiske og lovmessige standarder ved informasjonsbehandling. En persons helse, helseinteresser og helsetjenester er private og sensitive, og vi forstår at du kan ha bekymringer om å dele informasjon med oss.

Vi oppfordrer deg til å lese disse retningslinjene for personvern for å lære mer om interne regler og praksis som Biogen har utviklet for å beskytte personopplysninger, for å forvalte våre relasjoner med tredjeparter som kan ha tilgang til personopplysninger og for å etterkomme alle relevante datasikkerhetsregler. Du vil også finne informasjon om hvordan du kan kontakte oss for å oppdatere personopplysninger eller uttrykke dine preferanser om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

INFORMASJONEN VI SAMLER INN

Som en del av vår daglige virksomhet og fra vår samhandling med deg, kan Biogen samle inn personopplysninger om deg. De personopplysningene vi samler inn er begrenset til informasjon knyttet til og nødvendig for gjennomføringen av våre legitime forretningsformål og/eller for å oppfylle forpliktelser til deg og/eller oppfylle våre juridiske forpliktelser. Når det er lovlig og praktisk mulig, skal Biogen ved enkelte omstendigheter gi mulighet til å ikke identifisere seg eller bruke et pseudonym. Vi vil imidlertid ikke alltid være i stand til å gjøre dette, og i slike tilfeller, hvis du ikke oppgir personlige opplysninger, kan Biogen ikke være i stand til å yte tjenester, gi deg informasjon eller inngå avtaler med deg. Vi kan samle og behandle følgende kategorier med personopplysninger, og bare noe av denne informasjonen er personlig identifiserbar informasjon som kan identifisere deg direkte, men hver kategori kan tilby noe informasjon om dine interesser og aktiviteter som kan brukes til å trekke slutninger om deg.

INFORMASJON SOM DU OPPGIR FRIVILLIG ELLER ER JURIDISK PÅKREVD:

 • Biografisk eller kommersiell profil. Som en del av vår samhandling med deg, kan vi ha behov for å samle inn personlige opplysninger om deg for å gi deg tjenester eller informasjon du ber om, eller for å forenkle oppfyllelse av våre kommersielle forpliktelser til deg. Denne personlige informasjonen kan samles inn direkte fra deg gjennom samhandling med vårt selskap, gjennom tjenester og innhold, blant annet på nettsider som vi gjør tilgjengelig for deg, eller som følge av tjenestene eller annen informasjon du gir Biogen selv. Slik informasjon kan inneholde navn, alder, kontaktinformasjon, ansettelseshistorie, utdanningshistorie, inkludert kvalifikasjoner, yrke eller forretningsdetaljer og spesialiseringsområder.

 • Sensitive personopplysninger. Biogen unngår å samle inn sensitive personopplysninger. I tilfelle det er nødvendig å samle inn noen sensitiv personopplysninger om deg, vil vi innhente ditt samtykke til å gjøre dette.

INFORMASJON SOM SAMLES INN VED Å BESØKE VÅRT NETTSTED:

Når du besøker siden vår, får vi tilgang til følgende informasjon:

 • Nettstedsregistrering. Bogen har bygget opp dette nettstedet slik at du kan besøke oss og gjennomgå informasjon om de tjenestene og produktene vi tilbyr uten å avsløre din identitet eller oppgi noen personopplysninger. Hvis du velger å registrere deg for å bruke Biogens funksjoner og tjenester, enten som forbruker eller helsepersonell, vil vi samle "personlig identifiserbar informasjon" fra deg, for eksempel som angitt ovenfor, og denne informasjonen kan kombineres for å tilby deg tjenester eller informasjonen du ber om eller for å sikre at vi opprettholder fullstendige, oppdaterte og nøyaktige personopplysninger.

 • IP-adresse. Vi registrerer internettprotokolladressen (IP) for din datamaskin når du besøker nettstedet. IP-adressen gjør det mulig for oss å opprettholde kommunikasjon med deg når du beveger deg rundt på nettstedet.

 • Informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir plassert i din datamaskin eller andre apparater som har tilgang til nettet av våre nettsteder. Disse informasjonskapslene gir oss mulighet til å skjelne deg fra andre brukere av vårt nettsted og til å forbedre vårt nettsted og din opplevelse når du går gjennom vårt nettsted. Vi samler også inn informasjon om din bruk av nettstedet gjennom informasjonskapsler og lignende teknologi. Informasjonskapsler gir oss mulighet til å gjenkjenne deg og opprettholde dine preferanser når du kommer tilbake til vårt nettsted. Informasjonskapselteknologien samler inn klikkstrømdata, som ikke inkluderer personlig identifiserbar informasjon, men som avspeiler dine aktiviteter på nettstedet og hjelper oss å tilpasse vår nettstedopplevelse og forutsi hva som kan være av interesse for våre brukere ved å overvåke trafikken på populære områder, samt endre tjenester og informasjon for å oppfylle kundenes krav.

Vi bruker følgende typer informasjonskapsler:

 • Førsteparts informasjonskapsler - informasjonskapsler som er innstilt av nettstedet og som vises i nettleservinduet - identifisert av domenenavnet i adresselinjen i nettleservinduet.

 • Informasjonskapsler - informasjonskapsler som utgår på slutten av nettleserøkten, starter med tidspunktet da brukeren åpner nettleservinduet, og avsluttes når brukeren går ut av nettleseren.

 • Vedvarende informasjonskapsler – informasjonskapsler kan "vedvare" i enheten etter en nettleserøkt er slutt og derfor kan brukerens preferanser eller handlinger bli husket når de kommer tilbake til nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler på dette nettstedet for å:

 • Dirigere brukerne mot de relevante områdene på nettstedet.

 • Påse at nettstedet har et konsekvent utseende på tvers av ulike nettlesere og enheter.

 • Gjøre det mulig for kompliserte områder på nettstedet å fungere.

 • Spore oppsamlet statistikk om besøkene til nettstedet for å hjelpe oss å forbedre nettstedets ytelse.

Vi bruker bare informasjonskapsler med førsteparts funksjonalitet og vi tillater ikke at andre nettsteder eller tredjeparter bruker våre informasjonskapsler til sitt eget formål eller legger sine egne informasjonskapsler på din datamaskin når du har tilgang til nettstedet.

De fleste nettlesere tillater kontroll av informasjonskapsler gjennom nettleserinnstillingene. Du kan stille inn nettleseren slik at den varsler deg når du mottar en informasjonskapsel. Dette gjør det mulig for deg å bestemme om du vil akseptere den eller ikke. Hvis du ikke aksepterer en bestemt informasjonskapsel, vil imidlertid visse elementer av nettstedet ikke fungere riktig eller fullstendig.

For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert om hvordan du kan se hvilke informasjonskapsler som har blitt innstilt og hvordan de kan slettes, gå til www.allaboutcookies.org.

 • Internett-tagger. Vi må i blant bruke internett-tagger (også kalt sporingsbilder, handlingstagger, enkeltpiksel GIF, klare GIF, usynlige GIF og 1-x-1 GIF) og informasjonskapsler på dette nettstedet. Vi kan distribuere disse kodene og informasjonskapslene gjennom en nettanalytisk servicepartner, som kan være lokalisert og lagre den informasjonen, inkludert din IP-adresse, i et fremmed land som kan gi ulik beskyttelse av personopplysninger enn land der slik informasjon er samlet inn. Disse tagene og informasjonskapslene plasseres på ulike sider på dette nettstedet og vi bruker denne teknologien til å måle de registrerte brukernes responser til våre nettsteder, inkludert hvor mange ganger en side blir åpnet og hvilken informasjon som oppsøkes, i tillegg til å evaluere bruken av dette nettstedet.

  Hvis du ønsker mer informasjon om nettkoder og informasjonskapsler forbundet med elektronisk annonsering eller å velge bort tredjeparts innsamling av denne informasjonen, kan du gå til Network Advertising Initiatives nettside.

HVORDAN VI BRUKER DIN INFORMASJON
INFORMASJONSBEGRENSNING, FORMÅL OG FREMLEGGING:

 • Begrensning. Biogen vil bare samle inn personopplysninger om deg som er nødvendige for en eller flere av våre legitime forretningsformål, eller er pålagt ved lov. Dessuten vil Biogen bare samle inn personopplysninger med lovlige og rettferdige midler og ikke på en urimelig og påtrengende måte.

 • Formål. Når Biogen samler inn dine personopplysninger, vil vi ta rimelige steg for å informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn, de formål som vi samler inn informasjon for og vi vil bruke slik informasjon kun for oppgitt primære eller beslektede sekundære formål. Slike formål kan omfatte utsendelse av reklamemateriell eller nyhetsbrev som vi tror kan være av interesse for deg, overvåking av vår overholdelse av regelverket, kompileringsprofiler og personopplysninger om deg for å finne egnede utdannings/bevissthets-programmer eller egnede muligheter til å samarbeide med deg eller samle inn tjenester fra deg.

 • Fremlegging. Biogen vil gi deg opplysninger om organisasjonene (eller typer organisasjoner) som vi kan fremlegge personopplysninger for, og vi vil gi deg kontaktinformasjon i tilfelle du ønsker tilgang til dine personopplysninger vi har om deg, eller trenger å oppdatere din personlige informasjon eller preferanser.

 • Rettshåndhevelse. I  visse tilfeller kan vi bli bedt om å oppgi din personlige informasjon eller sensitive/helserelaterte personopplysninger som svar på en rettskjennelse, stevning, ransakelsesordre, lov eller forskrift. Vi samarbeider ved å svare på slike forespørsler, tar nødvendige tiltak for å sikre at den som anmoder forstår hvor sensitive personopplysningene og/eller helserelaterte personopplysninger er. Vi forbeholder oss også retten til å samarbeide med politimyndighetene ved etterforskning og straffeforfølgelse av brukere som bryter våre regler eller deltar i atferd som er ulovlig eller skadelig for enkeltpersoner eller den personlige informasjonen vi har ansvar for.

 • Produktrapporter. V
  ed å kontakte oss angående erfaring med bruk av et av våre produkter, samtykker du at vi kan bruke informasjonen du oppgir som nødvendig for å sende inn produktklage eller bivirkningsrapport til lokale og internasjonale helse eller farmasøytiske myndigheter, og som ellers påkreves fra oss ved lov. Vi kan også bruke informasjonen til å kontakte foreskrivende lege om å følge opp en uønsket hendelse som involverer bruk av vårt produkt.

FREMLEGGING TIL TREDJEPARTER

Biogen vil ikke selge eller fremlegge din personlige informasjon uten ditt samtykke, unntatt hvis slik fremleggelse er rimelig nødvendig for normal forretningsdrift og slik fremlegging er i samsvar med alle gjeldende datasikkerhets- og personvernlover.

Vi kan bruke tredjeparter i og utenfor EØS til å yte tjenester og informasjon og vi kan samarbeide med andre selskaper ved å markedsføre enkelte produkter. Vi kan også bruke tredjeparter til å analysere data som er samlet inn under vår forretningsdrift, inkludert på dette nettstedet. Vi vil ikke fremlegge din personlige identifiserbare informasjon til noen andre enn våre ansatte og de tredjepartene som vi har forretningsrelasjoner med innenfor områdene definert i disse retningslinjene.

Hvis vi tillater at tredjeparter har tilgang til din personlige informasjon, vil de bare ha tilgang for formål som overensstemmer med denne personvernpolicyen og vi fremlegger ikke personlige data om en person til tredjeparter, bortsett fra hvis en eller flere av følgende foreligger:

 • Vi har personens samtykke til fremleggelse

 • Fremleggingen er påkrevd ved lov, juridisk prosess eller obligatoriske profesjonelle standarder

 • Fremleggingen er i rimelig forhold til salg eller annen disponering av hele eller deler av vår virksomhet, men vi vil ta rimelige skritt for å gjøre deg oppmerksom på en slik hendelse, slik at du kan oppdatere dine preferanser i forhold til hvordan vi behandler dine personopplysninger

 • Fremleggingen er nødvendig for opprettelse av juridiske krav

 • Fremleggingen går til en annen Biogen-enhet, eller til personer eller enheter som yter tjenester på vår eller personens vegne (hver en "overtager"), i samsvar med formålet for innsamling av informasjonen, hvis overtageren, i forbindelse med den aktuelle informasjonen:

  • er underlagt lov som gir adekvat personvernnivå, eller

  • har kontraktsmessig samtykket i å gi et adekvat personvernnivå

ANNEN VIKTIG INFORMASJON OM VÅR RELASJON MED TREDJEPARTER:

 • Co-markedsførte produkter eller tjenester. Biogen kan samarbeide med andre selskaper for å gi deg innhold eller tjenester på en felles eller "co-markedsførings" basis. På en nettside dedikert til co-markedsførte produkter vil du se både Biogen-logoen og logoen til partneren med lik logo på skjermen din. For å få tilgang til tjenester tilgjengelige på slike nettsider, må du muligens fylle ut et elektronisk registreringsskjema og denne registrerte informasjonen kan bli delt med våre partnere. Du bør lese den individuelle personvern policyen på de nettstedene, fordi disse kan i en viss grad være forskjellige fra våre. Hvis du leser disse policyene, kan du ta en informert avgjørelse om du vil gi din informasjon til et bestemt nettsted. Husk at du kan alltid velge og ikke dele din informasjon med et partnersted ved å velge å ikke bruke tjenesten eller innholdet som er gitt på like merket nettstedet.

 • Koblinger til andre nettsteder. Biogens nettsteder kan også ha koblinger til nettsteder som vi mener du kan finne nyttige og informative. Vær imidlertid oppmerksom på at bortsett fra andre nettsteder enn de som er kontrollert av Biogens selskapsgruppe, godkjenner eller tar vi ikke ansvar for disse nettstedenes innhold eller tjenester, og vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen disse andre nettstedene har. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom på og lese personvernpolicyen på hvert nettsted du besøker. Husk at erklæringene i denne personvernpolicyen kun gjelder informasjon som er innhentet av Biogen.

 • Annonsører. Vi tillater ikke annonsører å vise sine annonser på nettstedet, og vil ikke tillate at tredjeparts annonsørservere bruke informasjonskapsler til å samle inn informasjon fra våre brukere på nettstedet.

 

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

 

Tillatte overføringer av personopplysninger til tredjeparter eller innen Biogen, inkluderer overføring av data fra én jurisdiksjon til en annen, og kan omfatte overføringer til en jurisdiksjon der lovene gir forskjellig beskyttelse enn i et land der dataene oppstod I slike tilfeller gjør vi passende tiltak for å beskytte personlige data i samsvar med denne personvernerklæringen og alle gjeldende datasikkerhetslover.

VÅRE RETTNINGSLINJER VEDRØRENDE BARN

Innholdet og tjenestene på nettstedet er beregnet på brukere over 18 år. Nettstedet er ikke utarbeidet for å tiltrekke seg brukere som her defineres som barn. Hvis vi får vite at en person under 18 år har frivillig oppgitt personlig identitet og/eller helserelatert personopplysninger på nettsiden, eller at et helsepersonell har frivillig oppgitt informasjon om en pasient som er identifisert som yngre enn 18 år, vil vi slette slike opplysninger fra våre aktive databaser i henhold til vår slettingspolitikk, og som er beskrevet i avsnittet om personvernvalg.

DINE PERSONVERNVALG

 • Velge å delta (opt-in). Når du får tilgang til et interaktivt verktøy eller tjeneste på nettstedet, blir du bedt om å velge å delta ("opt-in") for å gi den forespurte informasjonen. Du kan alltid velge og ikke gi den forespurte informasjonen.

 • Godta informasjonskapsler. Din nettleserprogramvare kan stilles inn for å avvise alle informasjonskapsler, men hvis du avslår våre informasjonskapsler, er det mulig at visse funksjoner og praktiske elementer på nettstedet ikke fungerer riktig.

 • Ingen sporing-signaler. Noen nettlesere kan overføre "ingen sporing"-signaler til nettsteder som vårt. På denne tiden er det ingen etablert bransje- eller regulatorisk standard på hvordan man skal svare på slike signaler. Biogen er derfor forpliktet til å respektere ditt privatliv, og vi forstår hvor viktig det er å beskytte den enkeltes personopplysninger i samsvar med de høyeste etiske og lovmessige standarder. En persons helse, helseinteresser og helsetjenester er spesielt private og sensitive, og vi vet at du kan ha betenkeligheter med å dele informasjon med oss.

 • Få tilgang til/gjennomgå/oppdatere personopplysninger. Hvis en person blir klar over at personopplysninger vi har om ham/henne er unøyaktige, ufullstendige, misvisende, irrelevante eller utdatert, eller hvis en person ønsker å få tilgang til, oppdatere eller gå gjennom sin informasjon, kan den enkelte ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen nedenfor. Biogen vil forsøke å gi ønsket informasjon eller gjøre nødvendige endringer i den utstrekning dette er tillatt ifølge gjeldende personvernlover. I alle tilfeller vil vi svare deg så snart som mulig for å informere deg om utfallet av forespørselen.

 • Slette personopplysninger. Du kan be om fjerning av tidligere personopplysninger når som helst ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan etterkomme en forbrukers forespørsel om å endre eller fjerne informasjon som ble gitt til Biogen av helsepersonell eller en forbruker om en uønsket legemiddelhendelse.

VÅRE SIKKERHETSTILTAK

Vi ønsker at din personlige informasjon forblir så sikker som mulig.

 • Datasikkerhet. Vi benytter ulike fysiske, elektroniske og prosedyremessige tiltak, herunder opplæring av våre ansatte, utarbeidet for å behandle personopplysninger med høyest rimelig beskyttelse mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging, endring eller ødeleggelse. Sikkerhetstiltakene vi bruker for å beskytte alle personopplysninger er utarbeidet for å møte eller overgå industristandardene for å hindre inntrengere i å få tilgang. Selv om vi vil gjøre adekvate og rimelige tiltak for å beskytte identifiserbare personopplysninger mot tap, misbruk eller endring av tredjepart, bør du være klar over at det er alltid en viss risiko for at uvedkommende tredjeperson kunne fange opp en internettoverføring, eller at tyver vil finne metoder for å motarbeide våre sikkerhetssystemer.

 • Datakryptering. Vi bruker krypteringsrutiner for å sikre integriteten og privatlivet til noen av de personlige opplysningene du oppgir til oss. Personopplysninger som er samlet inn eller vises gjennom et Biogenstyrt nettsted er beskyttet i transitt med krypteringsprosesser som oppfyller eller overgår gjeldende reguleringsstandarder.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om den måten din personlige informasjon ble samlet inn eller håndteres av Biogen, eller spørsmål i forhold til denne personvernerklæringen, eller ønsker å oppdatere oss i forhold til dine valg som skissert ovenfor i paragraf Dine Personvernvalg, kan du kontakte oss på:

Samsvar om datasikkerhet
Biogen Norway AS
Postboks 4305 Nydalen
0402 Oslo
Norge
Tel.no. +47 23 40 01 00

ENDRINGER I VÅRT PERSONVERN

Vi vil kun bruke personopplysninger på den måten som er beskrevet i retningslinjene for personvern som var i kraft da informasjonen ble samlet inn fra deg. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene i denne personvernpolicyen når som helst ved å legge ut revisjoner på nettstedet, og vi vil ta adekvate og rimelige tiltak for å få ditt samtykke hvis det er nødvendig, for å behandle din personlige informasjon.