Ansvar

Forpliktelse til samfunnet

Som et globalt selskap gjenspeiler vår forpliktelse til samfunnsansvar og miljømessig bærekraft det beste for våre pasienter, våre interessenter og samfunnet som helhet.

En donasjon for å omforme
hemofiliomsorgsmodellen

news
Biogen og Sobi har forpliktet seg til å gi en milliard internasjonale enheter (IU) med koaguleringsfaktorterapi som humanitær hjelp.

Mindre miljøpåvirkning

Etter hvert som vi vokser, streber vi samtidig  for å bli mindre. Mindre miljøpåvirkning kan utgjøre en stor forskjell i lokalsamfunnene der vi bor og jobber.

Vår visjon

Vår strategiske tilnærming når det gjelder miljømessig bærekraft fokuserer på vann, energi og materialer.

Materialer og avfall

Vi tar aktive valg for å redusere mengden materialer som vi bruker og avfall som vi produserer.
 

Miljømessige mål

Vi sporer og overvåker kontinuerlige påvirkningen vi har på verden rundt oss.

Hvordan vi gjør forretninger

I Biogen fokuserer vi på å handle på en ansvarlig måte i  vår virksomhet, samt arbeide for å sikre ærlighet, rettferdighet og integritet.