Forskning og innovasjon

Biogen Digital Health

Vi er en global enhet innen Biogen dedikert til banebrytende personlig og digital medisin.

Digital teknologi skaper nye muligheter for å videreutvikle medisinsk innovasjon, klinisk behandling og oppfølging av pasienter. Biogen ønsker å gjøre persontilpasset digital medisin innen nevrovitenskap til en realitet ved å kombinere teknologi og biologi. 

Norge er et modent digitalt samfunn som er godt egnet for implementering av slike løsninger. Biogen Norge har derfor stort fokus på digital helse. 

Våre digitale helseløsninger

Vi har digitale løsninger som kan brukes ved klinisk utprøving og som støtte under behandling. Vår portefølje inkluderer løsninger i ulike stadier (under utvikling, validering og i bruk) tilpasset flere terapeutiske områder.